sunnuntai 18. lokakuuta 2015
Erilaisuus on osa yhteiskuntaamme


Luonnossa liikkuvat ihmiset ovat eri ikäisiä, toimintakyvyltään erilaisia sekä eri tavoin ymmärtäviä, hahmottavia, näkeviä ja liikkuvia. Osallistuvassa suunnittelussa ei ketään aseteta eri asemaan. Esteettömästi toimivassa ympäristössä yksittäiset henkilöt, ryhmät ja perheet voivat harrastaa ja liikkua tasavertaisesti.


Esimerkkejä siitä, mitä ulkoilu- ja retkeilyreittien suunnittelussa tulisi ottaa huomioon:


* Ulkoilu- ja retkeilyreittien rakenteet täytyisi suunitella ja toteuttaa niin, että ne soveltuisivat kaikille ulkoilijoille. 

* Luonto- ja luontoliikuntapolut toteutetaan vaivattomasti saavutettaviksi esteettömiä ja turvallisia kevyenliikenteen- ja jalankulkuväyliä pitkin.

* Luonnonympäristöön soveltuvat parhaiten mahdollisimmat yksinkertaiset, luonnonmukaiset ja säänkestävät rakenteet, kuten lehtikuusilankusta tehdyt penkit.


* Nuotiopaikalle varataan vapaata tilaa pyörätuolilla liikkuvia varten. Tulisija  voi olla umpinainen, avonainen, ladottu, muurattu tai keittiöritilällä varustettu. Keittotasolle sopiva korkeus on noin 700 mm maasta. Pyörätuolin käyttäjälle järjestetään mahdollisuus päästä tulisijan ääreen sekä asettaa puita tulipesään. Tulisijan yhteyteen tehdään paikka polttopuille noin 900 mm korkeudelle. 

* Kaikille käyttäjille soveltuva erittäin helppo reitti eli pyörötuolireitti merkitään kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla. Karttaan ja opastauluun on merkittävä selvästi, mitkä polut ovat kuljettavissa pyörätuolilla. 
LÄHDE: Verhe, R. & Ruti, M. 2007. Esteetön luontoliikunta. Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 93. Tampere: Tammer-Paino Oy. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti